VIA HD AUDIO CODECS All MODELLS

VIA HD AUDIO CODECS Todos os modelos

VIA HD AUDIO CODECS All MODELLS
Windows Server 2003 64 bits
VIA AC97
VIA Vinyl (or Tremor) Audio VT1612A, VT1613, VT1616/B, VT1617/A, VT1618
VIA Vinyl Envy24 controllers: MT/DT/GT/PT/HT-S
VIA HD Audio Codec VT1708
VIA HD Audio Codec VT1708A
VIA HD Audio Codecs VT1702S, VT1705, VT1708B, VT1708S, VT1716S, VT1718S
VIA HD Audio Codecs VT2010, VT2002P, VT2020S
VIA HD Audio Codecs VT1812S, VT1818, VT1828S
VIA VX900 HDMI Audio Driver
Windows XP 32 bits
VIA AC97
VIA Vinyl (or Tremor) Audio VT1612A, VT1613, VT1616/B, VT1617/A, VT1618
VIA Vinyl Envy24 controllers: MT/DT/GT/PT/HT-S
VIA HD Audio Codec VT1708
VIA HD Audio Codec VT1708A
VIA HD Audio Codecs VT1702S, VT1705, VT1708B, VT1708S, VT1716S, VT1718S
VIA HD Audio Codecs VT1802P, VT1819S, VT2021
VIA HD Audio Codec VT1808S
VIA HD Audio Codecs VT2010, VT2002P, VT2020S
VIA HD Audio Codecs VT1812S, VT1818, VT1828S
VIA VX11 HDMI Audio Driver
VIA VX900 HDMI Audio Driver
 
Windows XP 64 bits
VIA AC97
VIA Vinyl (or Tremor) Audio VT1612A, VT1613, VT1616/B, VT1617/A, VT1618
VIA Vinyl Envy24 controllers: MT/DT/GT/PT/HT-S
VIA HD Audio Codec VT1708
VIA HD Audio Codec VT1708A
VIA HD Audio Codecs VT1702S, VT1705, VT1708B, VT1708S, VT1716S, VT1718S
VIA HD Audio Codecs VT1802P, VT1819S, VT2021
VIA HD Audio Codec VT1808S
VIA HD Audio Codecs VT2010, VT2002P, VT2020S
VIA HD Audio Codecs VT1812S, VT1818, VT1828S

Windows Vista 64 bits
VIA AC97
VIA Vinyl (or Tremor) Audio VT1612A, VT1613, VT1616/B, VT1617/A, VT1618
VIA Vinyl Envy24 controllers: MT/DT/GT/PT/HT-S
VIA HD Audio Codec VT1708
VIA HD Audio Codec VT1708A
VIA HD Audio Codecs VT1702S, VT1705, VT1708B, VT1708S, VT1716S, VT1718S
VIA HD Audio Codecs VT1802P, VT1819S, VT2021
VIA HD Audio Codec VT1808S
VIA HD Audio Codecs VT2010, VT2002P, VT2020S
VIA HD Audio Codecs VT1812S, VT1818, VT1828S
VIA VX900 HDMI Audio Driver

Windows Vista 32 bits
VIA AC97
VIA Vinyl (or Tremor) Audio VT1612A, VT1613, VT1616/B, VT1617/A, VT1618
VIA Vinyl Envy24 controllers: MT/DT/GT/PT/HT-S
VIA HD Audio Codec VT1708
VIA HD Audio Codec VT1708A
VIA HD Audio Codecs VT1702S, VT1705, VT1708B, VT1708S, VT1716S, VT1718S
VIA HD Audio Codecs VT1802P, VT1819S, VT2021
VIA HD Audio Codec VT1808S
VIA HD Audio Codecs VT2010, VT2002P, VT2020S
VIA HD Audio Codecs VT1812S, VT1818, VT1828S

Windows 7 64 bits
VIA Vinyl Envy24 controllers: MT/DT/GT/PT/HT-S
VIA HD Audio Codecs VT1702S, VT1705, VT1708B, VT1708S, VT1716S, VT1718S
VIA HD Audio Codecs VT1802P, VT1819S, VT2021
VIA HD Audio Codec VT1808S
VIA HD Audio Codecs VT2010, VT2002P, VT2020S
VIA HD Audio Codecs VT1812S, VT1818, VT1828S

Windows 7 32 bits
VIA Vinyl Envy24 controllers: MT/DT/GT/PT/HT-S
VIA HD Audio Codecs VT1702S, VT1705, VT1708B, VT1708S, VT1716S, VT1718S
VIA HD Audio Codecs VT1802P, VT1819S, VT2021
VIA HD Audio Codec VT1808S
VIA HD Audio Codecs VT2010, VT2002P, VT2020S
VIA HD Audio Codecs VT1812S, VT1818, VT1828S

Windows 8 64 bits
VIA HD Audio Codecs VT1702S, VT1705, VT1708B, VT1708S, VT1716S, VT1718S
VIA HD Audio Codecs VT1802P, VT1819S, VT2021
VIA HD Audio Codec VT1808S
VIA HD Audio Codecs VT1812S, VT1818, VT1828S

Windows 8 32 bits
VIA HD Audio Codecs VT1702S, VT1705, VT1708B, VT1708S, VT1716S, VT1718S
VIA HD Audio Codecs VT1802P, VT1819S, VT2021
VIA HD Audio Codec VT1808S
VIA HD Audio Codecs VT1812S, VT1818, VT1828S

Nenhum comentário:

Postar um comentário